Anežský klášter

Anežský klášter můžeme spatřit z hladiny Vltavy při jejím pravém břehu na území Starého Města. Založila jej Anežka Přemyslovna a její bratr, král Václav I. Jeho vznik je datován mezi lety 1233 – 1234 a jedná se tak o jednu z prvních takto velkých gotických staveb u nás. Sama Anežka se pak stala jeho první abatyší.

Klášterní komplex sestává z klášterního kostela sv. Františka, kláštera minoritů, lodě ženského kostela, čtvercového ambitu, klášterní kuchyně, kaple sv. Maří Magdalény, kostel sv. Salvátora, kaple sv. Barbory, ohradní zdi a domu abatyše.

Klášter během dalších několika staletí prošel mnoha změnami a zásahy, včetně renesančních a barokních úprav, které byly při rozsáhlé a dlouhodobé rekonstrukci ve 20. století odstraněny. Od roku 1978 je klášter národní kulturní památkou a sídlí v něm jedna ze sekcí Národní galerie v Praze se současnou expozicí Středověké umění v Čechách a střední Evropě 1200 – 1550.

Historické budovy Anežského kláštera si můžete prohlédnout z paluby našich lodí a parníků. Ke klášteru se podíváte během naší velké plavby Prahou a hodinové plavby z Kampy.