Pražské ostrovy

Císařská louka

Císařská louka

Tento ostrov vznikl uměle tak, že ze západní poloviny louky byla v letech 1899–1903 vytěžena zemina, když zde byl budován Smíchovský přístav...

Veslařský ostrov

Veslařský ostrov

Veslařský ostrov kopíruje Podolské nábřeží při pravém břehu naproti Císařské louce. S pravým vltavským břehem jej spojuje betonový most...

Slovanský ostrov

Slovanský ostrov

Slovanský ostrov, pro Pražany známější spíš jako Žofín, je pravobřežní vltavský ostrov, který se táhne podél Masarykova nábřeží mezi Jiráskovým mostem a mostem Legií...

Dětský ostrov

Dětský ostrov

Dětský ostrov se nachází podél levého břehu u Janáčkova nábřeží mezi Jiráskovým mostem a Mostem Legií. Rozloha ostrovu je 1,83 ha...

Střelecký ostrov

Střelecký ostrov

Střelecký ostrov se nachází zhruba uprostřed řeky. Most Legií jej spojuje s pravobřežním Masarykovým a Smetanovým nábřežím a levobřežním Janáčkovým nábřežím...

Petržilkovský ostrov

Petržilkovský ostrov

Petržilkovský ostrov je nejmenší pražský vltavský ostrov, který měří jen 60 m x 10 m. Nachází se v sousedství Dětského ostrova u Janáčkova nábřeží a není veřejnosti přístupný...

Ostrov Kampa

Ostrov Kampa

Ostrov Kampa se nachází na Malé Straně a od ní jej odděluje malebná mlýnská strouha – Čertovka. Jedná se opět o umělý ostrov...

Křížovnický ostrov

Křížovnický ostrov

Křížovnický ostrov patří mezi ty méně známé pražské ostrovy. Nachází se pod Karlovým mostem u pravého břehu Vltavy...

Štvanice

Štvanice

Ostrov Štvanice získal své jméno podle dřevěné arény, v níž byly až do roku 1816 pořádány štvanice psů na rozmanitou zvěř...

Císařský ostrov

Císařský ostrov

Císařský ostrov je největší pražský ostrov a má rozlohou cca 29 ha. Leží na Vltavě v katastrálním území Bubenče a dělí se o něj městské části Praha 6 a Praha 7.