Bubenské nábřeží | Prague-Boats.cz

Bubenské nábřeží

Bubenské nábřeží vede od Negrelliho viaduktu kolem holešovické tržnice až k ulici Komunardů. Odtud je přerušeno až k ulici Jateční, odkud ještě vede pod Libeňský most k Holešovickému přístavu.

Dnešní úprava nábřeží v okolí tržnice pochází z let 1925 – 1930, kdy byl upravován prostor za holešovickými jatkami, dnešní tržnicí. Předtím vedla těmito místy podél řeky Vltavská ulice.

Po roce 2002 probíhaly stavební úpravy v rámci údržby a protipovodňových opatření. V oblasti přístavu a za holešovickým nádražím dnes kolem řeky najdeme především průmyslové a dopravní prostory.

Na plavbu podél tohoto nábřeží Vás můžete plout například pokud si pronajmete náš parník nebo loď.