Ekologie

Jako úspěšná firma se cítíme společensky zodpovědní za životní prostředí, v němž podnikáme, v němž žijeme. Proto jsme se rozhodli jít ekologickou cestou a udělat maximum pro náš udržitelný provoz.

Ekologizujeme lodní park

Začali jsme razantní obměnou našeho lodního parku. Díky tomu dnes splňují všechny naše motorové lodě nejpřísnější evropské normy a některé lodě plují na hybridní nebo elektrický pohon.

Pryč s jednorázovými plasty

Také se nám nelíbí plastové zamoření naší planety, proto jsme už v loňském roce v našem restauračním provozu zcela zrušili zbytečné jednorázové plasty. Kelímky, plastové příbory, talíře nebo brčka u nás už prostě nenajdete.

Zadržujeme vodu v krajině

Modernizací flotily to zdaleka nekončí. Jsme bytostně spjati s vodou, s jejímž nedostatkem se bohužel naše republika v posledních letech potýká. Proto jsme se rozhodli přispět k výsadbě stromů, které zadržují vláhu v krajině. V posledních několika rocích jsme vysázeli přes 50 000 stromů a letos v této aktivitě pokračujeme.

Neplýtváme

Snažíme se neplýtvat, proto veškeré zbytky z přípravy jídel a nespotřebovaného bufetu kompostujeme v několika kompostérech. Jen pro zajímavost denně takto ekologicky využijeme na 80 kg organického odpadu (týdně cca 500–600 kg), ze kterého se vytvoří 40–50 kg kompostu. Ten pak slouží na hnojení stromů a květin.

Zlepšujeme městské mikroklima

Abychom pomohli zlepšit městské mikroklima, nově jsme na Dvořákově nábřeží vytvořili „zelený ponton“, tedy ponton osázený stromy.

Uklízíme své okolí

Pravidelně uklízíme náplavku a břehy Vltavy, kde se bohužel jednorázových obalů povaluje stále dost.

Nasloucháme vám

Přejeme si, aby i našim dětem a vnoučatům zůstala krásná příroda a přívětivá města, kde se dá žít. Proto jsme otevřeni dalším námětům na ekologické chování. Pomozte nám a pošlete své nápady.

Elektrická soběstačnost – náš cíl

Naše lodě postupně přechází na elektrický pohon a jejich celková spotřeba činí 180 MWh/rok. Již teď si vyrábíme vlastní elektřinu přímo na nástupišti lodí, kde jsou umístěny solární panely; ty vyrobí 27 MWh/rok. Druhý zdroj, solární panely na lodi Königstein, vyrobí 30 MWh/rok. Budujeme další solární elektrárny, jejichž výkon by měl přinést 100 MWh/rok. Naším cílem je 100% elektrická soběstačnost. To, co nedokážeme získat se slunce, chceme brát z obnovitelných zdrojů v Německu a Polsku. 

Elektrické lodě

Loď Marie d´ Bohemia

Loď Marie d´ Bohemia

Další z řady moderních ekologických lodí čistě na elektrický pohon. Je navržena jako elegantní prosklený katamarán, určený na vyhlídkové plavby.

  • Kapacita 250 max.
Loď Bella Bohemia

Loď Bella Bohemia

Ekologická loď čistě na elektrický pohon je další z řady našich moderních prosklených plavidel. Je navržena jako elegantní katamarán. Nejčastěji se s ní setkáte na vyhlídkových plavbách z Kampy.

  • Kapacita 250 max.

Bella Bohemia

Ekologické lodě

Vegetariánská a veganská jídla

Sázíme stromy

Recyklujeme odpad

Uklízíme břehy Vltavy

Nepoužíváme jednorázové plasty