Historické parníky slavnostně předány pod památkovou ochranu

Na parníku Vltava proběhlo dnes v pravé poledne setkání u příležitosti jmenování historických parníků Vltava a Vyšehrad kulturní památkou. V historickém přístavišti na Kampě předal ministr kultury Jiří Balvín pamětní list vedení Pražské paroplavební společnosti, jímž historické parníky Vltava a Vyšehrad přecházejí pod památkovou ochranu.

Jak uvedl ředitel společnosti, pan Štěpán Rusňák, takovýto akt představuje nejen poctu, ale také velkou zodpovědnost a závazek do budoucna.

Vše nejlepší a šťastné proplutí mnoha dalšími dalších roky popřáli parníku Vltava i Vyšehrad také ředitel odboru památkové péče MHMP Jiří Skalický, starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký, generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr a ředitel pražského pracoviště NPÚ Ondřej Šefců.

Historické parníky slavnostně předány pod památkovou ochranu

Kde nás najdete

wow prague convetion bureau etoa ačcka hospodarska komora ceske republiky mitglied