Kampa

Ostrov Kampa se nachází na Malé Straně a od ní jej odděluje malebná mlýnská strouha, zvaná Čertovka. Rozloha ostrova je 2,65 ha. Jedná se opět o umělý ostrov.

Kampa dlouho neměla žádné jméno nebo se nazývala prostě jen Ostrov. Původ jména Kampa nám není zcela zřejmý, objevuje se až ve 2. polovině 18. století. Může být odvozeno z latinského campus (ploché pole, planina) či ze staročeského zákampí (stinné místo), ale možná také souvisí se jménem měšťana Tychona Gansgeba z Kampu, který zde v 17. století vlastnil dům.

Nejstarší písemné zmínky o Kampě pocházejí z roku 1169. Přirozené náplavy a navážky, především po velkém požáru Malé Strany a Hradčan v roce 1541, ostrov pomalu navyšovaly. Na samotné Kampě vznikaly nejdříve zahrady. Od 15. století se na ostrově začaly stavět mlýny a mlýnské zahrady. V Sovových mlýnech dnes sídlí Museum Kampa. V roce 1884 byl ostrov zpřístupněn z Karlova mostu novým schodištěm. Po druhé světové válce byly zahrady propojeny a upraveny na veřejný park.

Na Kampě najdeme také zahrady, jako je Odkolkovská zahrada a navazující Kaiserštejnská zahrada. V ní stojí dnešní Lichtenštejnský palác a vedle tzv. Werichův domek, který obýval Jan Werich, ale dříve také třeba Josef Dobrovský a další známé osobnosti. Poblíž Sovových mlýnů stojí menší dům, původně převozníka, který nyní hostí rybí restauraci. Za zmínku stojí i obyvatel domu U Zlatých nůžek, malíř a ilustrátor Adolf Kašpar.

Na plavbu kolem ostrova Kampa se můžete vydat na některé z našich unikátních malých loděk na hybridní pohon, jako je například loď Šárka.