Karlův most

Karlův most je jedna z nejnavštěvovanějších pražských památek. A právem, však je také nejstarším kamenným mostem v Praze a druhým nejstarším v České republice, které se dochovaly až do dnešní doby.

Jméno nese po svém zakladateli, Karlu IV., který jej dal roku 1342 postavit na místě strženého Juditina mostu. Stavbu gotického mostu svěřil teprve sedmadvacetiletému architektu Petru Parléři. Dokončen byl až začátkem 15. století. Svou světoznámost si získal zejména pro spojení přísné gotiky a monumentální barokní sochařské výzdoby. Celkem 30 soch a jeden kříž na něj bylo umisťováno v průběhu 300 let. Mezi nejznámější patří sousoší od Matyáše Bernarda Brauna.

Přes most vedla slavná Královská cesta. Důležitý byl i z vojenského hlediska, když na něm Švédové v roce 1648 útočili na Prahu. Po mostě dříve jezdila koňka, tramvaje, autobusy a dokonce i auta. Dnes je však určen pouze pro pěší. Most je dlouhý 516 metrů a široký 10 metrů. Nese jej 16 pilířů a je postaven z pískovcových kvádrů. V roce 2010 byla dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce.

Karlův most je také oblíbeným místem prvního svatebního polibku. Jeho klenby si můžete prohlédnout z paluby našich lodí a parníků na některé z našich pravidelných plaveb.