Mánes | Prague-Boats.cz

Mánes

Jménem Mánes bývá označována budova Spolku výtvarných umělců Mánes nebo někdy i spolek sám. Budova se nachází na jižním cípu Slovanského ostrova.

Původně zde stával Šítkovský mlýn, který je doložen už od 12. století. V roce 1495 byl rozšířen o vodárnu a Šítkovskou vodárenskou věž, která se později stala součástí nové budovy. Tu vystavěl v letech 1928 – 1930 pro spolek Mánes ve funkcionalistickém slohu architekt Otokar Novotný. Budova měla restauraci, klubovnu a výstavní síně.

V budově se scházel Spolek výtvarných umělců Mánes, který byl založen v roce 1887. Jeho účelem bylo diskutovat a přednášet o umění jak českém, tak evropském, vydávat časopisy, umělecké publikace a pořádat výstavy. Spolek se pojmenoval po malíři Josefu Mánesovi. Od února 1948 byl SVU Mánes pronásledován a nakonec v roce 1956 násilně rozpuštěn.

Spolkovou budovu i vodárenskou věž si můžete prohlédnout ze zcela jiné perspektivy z paluby našich parníků a lodí, pokud se s námi vydáte na některou z delších plaveb, například dvouhodinovou.