Ocenění za ekologizaci lodní dopravy v Praze | Prague-Boats.cz

Ocenění za ekologizaci lodní dopravy v Praze

Pražská paroplavební společnost získala nedávno velmi prestižní ocenění. Redakce odborného média COT business ocenila projekt, který by se dal souhrně nazvat "Ekologizace lodní dopravy v Praze". Pražská paroplavební společnost si ocenění vysloužila za aktivity z posledních let, zejména pak vybudováním ekologického přístaviště v Praze na Kampě, rekonstrukcí historického parníku Vltava či zahájením provozu ekologických plavidel na solární a hybridní pohon.

Přístaviště na Kampě

Historie přístaviště na Kampě v těsném sousedství nejstaršího pražského mostu mostu sahá až do konce 19. století, do roku 1880, loni oslavila PPS již 130 let jeho provozu. Ještě před první světovou válkou, v roce 1912, byla z přístaviště zahájena pravidelná plavební linka směrem do Mělníka. Při rekonstrukci přístaviště byly použity dobové prameny, které výrazně pomohly k vytvoření co nejvěrnějšímu obrazu místa, které po více jak století neodmyslitelně patříilo k životu v Praze. V současné době slouží přístaviště lodím z flotily Prague Boats parníku Vltava, který je využíván na vyhlídkové plavby centrem města, a také hybridním ekologickým lodím Šárce, Vlastě, Libuši a Bivojovi vyrobených z mahagonového dřeva v Itálii.