Pražský hrad

Pražský hrad je zcela jistě naše nejvýznamnější historická a kulturní památka, do níž se promítly dějiny českého státu od 9. století do dnešní doby.

Do podoby Pražského hradu se promítly snad všechny stavební a umělecké slohy. Velkého rozkvětu dosáhl Hrad ve 14. století za vlády císaře a krále Karla IV., který ve svém sídle zahájil velkolepou výstavbu. Z této doby se jedná především o Starý královský palác a katedrálu sv. Víta.

Podruhé se Hrad stal císařským sídlem za císaře Rudolfa II. Ten se zde obklopoval umělci, vědci, ale i šalratány. V každém případě doba panování Rudolfa II. přinesla hradu a jeho sbírkám velký rozkvět.

Od roku 1918, kdy vznikla Československá republika, se stal Pražský hrad oficiálním sídlem prezidentů a jím zůstal i dodnes.

Mezi nejvýznamnější stavby v hradním areálu patří Tereziánský palác, Starý královský palác, Letohrádek královny Anny, Jízdárna Pražského hradu, Rožmberský palác, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, bazilika sv. Jiří a klášter sv. Jiří, kaple Všech svatých a kaple sv. Kříže. Prohlédnout si můžete také věže, slavnou Zlatou uličku a překrásné zahrady, jako je například Královská zahrada, zahrada Na Baště, Rajská zahrada, Hartigovská zahrada, zahrada Na Valech a další.

Na Pražském hradě jsou k vidění také krátkodobé nebo dlouhodobé výstavy a své mimořádné místo zde mají korunovační klenoty uložené v katedrále sv. Víta.

Podle Guinessovy knihy rekordů představuje Pražský hrad největší historický hradní komplex na celém světě. Ročně jej navštíví kolem 1,5 milionu návštěvníků.

Pražský hrad tvoří neodmyslitelné panorama všech našich plaveb po Vltavě. Z paluby lodi si ho také prohlédnete a vyfotíte v celé jeho velkoleposti a z nezvyklé perspektivy.