Přidáváme se k boji se suchem | Prague-Boats.cz

Přidáváme se k boji se suchem

Stromy

Prague Boats se dlouhodobě profiluje jako ekologická firma, která investuje nemalé prostředky do ekologizace svého lodního parku, a letos se rozhodla pro další velký krok.

Letošní léto bylo extrémně suché a zasáhlo doslova celou Českou republiku. Nejen na jižní Moravě, ale i v dalších částech naší země místo zelené začala převládat žlutá barva suchých polí a luk a bohužel i v lesních porostech bylo vidět víc suchých stromů, než je obvyklé.

Ví se, že stromy a rostliny vůbec výrazně přispívají k zadržování vláhy v krajině. Jak známo "Na suchou zem nerado prší", naopak zadržená voda napomáhá většímu počtu srážek.

Prague Boats není osud naší přírody lhostejný a problematika sucha se jí přímo dotýká i v oblasti jejího podnikání. Vždyť po čem by lodě pluly, kdyby v řekách nebylo dost vody. Proto se rozhodla přispět k výsadbě stromů vlastními silami a zaměřila se na původní stromy a dřeviny, které jsou naší přírodě vlastní.

Naše společnost letos vysázela na 3000 stromů jako je smrk ztepilý, modřín opadavý, jedle bělokorá, borovice lesní, buk lesní, dub letní a zimní, lípa srdčitá nebo javor mléč. Do konce roku plánujeme vysadit dalších 2000 stromů smíšeného charakteru.

Jen pro zajímavost, v Podbabě, kde se opravují naše lodě, se také předpěstovávají malé sazeničky stromků, které budou následně vysazeny do přírody. Větší vzrůst v době výsadby do lesa jim dává lepší šanci se uchytit a přestát i letní sucha.