Uklízíme břehy Vltavy | Prague-Boats.cz

Uklízíme břehy Vltavy

PRAGUE BOATS je největší lodní společnost v Praze, která provozuje nové, moderní a ekologické lodě včetně plavidel na hybridní a elektropohon. Průměrné stáří motorů ve flotile jsou 3 roky. Naším dlouhodobým cílem je zajistit provoz lodí na Vltavě, který je šetrný k životnímu prostředí.

Proto se pravidelně pouštíme do úklidu plovoucích odpadků ve Vltavě.

Dvoučlenný tým za směnu sesbírá i několik pytlů odpadu. Nejčastěji z řeky vyndáváme PET láhve, igelitové obaly, plastové kelímky a plechovky od nápojů. Odpadky během sběru rovnou třídíme do biologicky rozložitelných pytlů a sesbíraný odpad poté recyklujeme v kontejnerech.