Vorařství zapsáno na seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO

Vorařství bylo připsáno na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o starobylou tradici spojenou se stavbou vorů a jejich plavením po řekách. Vorařství patřilo mezi vážená a uznávaná, ale i nebezpečná povolání. I když se voroplavba jako komerční doprava v souvislosti se stavbou přehrad zanikla, tradice spojené s ní jsou stále živé a předávají se mladším generacím. Podíl na tom má Spolek Vltavan, který na tradice vorařů navazuje. Kromě České republiky o připsání tradice vorařství usilovalo šest dalších evropských zemí. Nominaci schválil mezivládní Výbor pro ochranu nemateriálního kulturního dědictví na svém 17. zasedání v Maroku.

V pátek 10.3. 2023 předal ministr kultury Martin Baxa oficiální certifikát potvrzující zápis VORAŘSTVÍ na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO  prezidentu spolku Vltavan Čechy Ing. Jaroslavu Camplíkovi.