Vyjádření

Zaměstnanci a vedení společnosti Prague Boats jsou hluboce zarmouceni tragickou smrtí velkého umělce a velké osobnosti veřejného života Jana Třísky.

Posádka lodi Labe z flotily Prague Boats vyvinula velké úsilí o záchranu pana Třísky po jeho pádu z Karlova mostu do vln Vltavy, a i za pomoci polských cestujících ho dostala do sanitky ve velice krátké době. Záchranná akce byla provedena s vysokou profesionalitou a v koordinaci se složkami IZS.

O to více nás zarmoutilo a zarazilo vyjádření publikované ve zpravodajství TV Nova a citované i dalšími médii, ve kterém právě polští cestující podílející se na vytažení Jana Třísky z vody práci posádky lodi Labe i činnost dalších lodí hrubě dehonestovali.  Věříme, že jejich prohlášení bylo pouze důsledkem nepochopení situace, kdy svou roli mohla sehrát i určitá jazyková bariéra, a vyplynulo i z určitého smutku a zklamání, že přes vynaložené úsilí se nakonec život Jana Třísky nepodařilo zachránit. Musíme toto vyjádření se vší rozhodností odmítnout a vysvětlit okolnosti záchranné akce.

Loď Labe zamířila k tonoucímu bez jakékoli prodlevy, v okamžiku, kdy se o něm posádka dozvěděla. Je nutno zdůraznit, že posádky lodí mohly na rozdíl od lidí na mostě tělo ve vodě těžko spatřit, úhel pohledu jim to ztěžoval. Labe jako jediná z blízkých lodí disponovala dokormidlovacím zařízením, které umožnilo k tonoucímu lépe manévrovat. Manévrování v okolí Karlova mostu je pro výletní lodě poměrně obtížné a je potřeba zdůraznit, že velké lodě mají samozřejmě manévrovací možnosti omezené.

Co nejdůrazněji odmítáme nařčení polských pasažérů, že posádka Labe jim snad jakýmsi způsobem bránila tonoucího zachránit. Ve skutečnosti jim zabránila skočit do vody z horní paluby v okamžiku, kdy loď k tonoucímu manévrovala a to z toho důvodu, že by tím ohrozili sebe i samotnou záchrannou akci. Hrozilo vážné nebezpečí, že místo jednoho by potom bylo potřeba zachraňovat více lidí – ve studené vodě hrozilo velice rychlé prochladnutí, skok z horní paluby je sám o sobě nebezpečný a hrozilo,  že naopak lidé pokoušející se o záchranu by mohli skončit pod lodí či by je mohl zachytit šroub a navíc by svým pobytem ve vodě ztěžovali kapitánovi již tak obtížné manévrování. Nutno i dodat, že v té chvíli nikdo z posádky nemohl tušit, že jde o lidi snad nějakým způsobem pro záchranné akce ve vodě cvičené, posádka na ně musela pohlížet jako na běžné pasažéry a musela se snažit, aby se při pokusu o záchranu tonoucího nedostal do nebezpečí i někdo z nich. Přesvědčovala je, že pokud se chtějí zúčastnit záchranné akce, měli by tak činit z rozmyslem - například místo skoku  z výšky vstoupit do vody z dolní paluby a až v okamžiku, kdy loď k tonoucím domanévruje. Obavy posádky výrazně posílila i předchozí konzumace alkoholu právě touto skupinou polských výletníků.

Jsme polským pasažérům vděčni za jejich pomoc po vytažení tonoucího z vody, kdy velice výrazně pomohli s jeho oživováním, nutno však říci, že v první části záchranné operace bohužel někdy snahy o záchranu spíše komplikovali. Naopak posádka lodi od první chvíle komunikovala s dispečerkou IZS a v profesionální koordinaci právě se složkami IZS se podařilo dostat tonoucího do sanitky ve velice krátké době a zvýšit šance na záchranu jeho života. Je tragickou skutečností, že tato snaha nakonec nebyla stejně úspěšná.

Je nám opravdu velice líto, že smutek veřejnosti nad úmrtím velké osobnosti doprovází nesmyslná obvinění lidí, kteří se všemi silami snažili tomuto úmrtí zabránit – a to samozřejmě i bez znalosti toho, koho vlastně zachraňují.

               ing. Jan Hamza, jednatel Prague Boats 

Kde nás najdete

wow prague convetion bureau etoa ačcka hospodarska komora ceske republiky mitglied