Vyšehrad

Jako Vyšehrad je označováno historické opevnění na skále nad pravým břehem řeky Vltavy, ale také stejnojmenná čtvrť na jihu správního obvodu a městské části Prahy 2. Je to místo mýtické a váže se k němu řada pověstí z prapočátků české historie.

Vyšehrad vznikl jako knížecí hradiště již ve druhé polovině 10. století. Koncem 11. století tady sídlil první český král Vratislav I. Při kostele sv. Petra a Pavla byla zřízena tzv. vyšehradská kapitula. Později se Vyšehrad stal především pevností, střežící od jihu Prahu. Tato pevnost byla rozsáhle barokně přebudována ve 2. polovině 17. století. Od 15. do 19. století byl Vyšehrad s podhradím též samosprávným městem, do roku 1848 podřízeným vyšehradské kapitule a připojeným k Praze roku 1883.

V téže době došlo k přetvoření hřbitova při kostele sv. Petra a Pavla na pohřebiště zasloužilých českých osobností s ústřední částí - Slavínem. Od roku 1962 je sadově upravený vyšehradský areál národní kulturní památkou. K roku 2001 zaujímalo katastrální území Vyšehradu rozlohu 36,26 ha a čítalo ve 114 domech 1913 obyvatel.

K bájnému Vyšehradu Vás rádi zavezeme na palubě našich lodí a parníků, pokud se s námi vydáte na některou z delších plaveb, než je plavba hodinová.