Císařský ostrov | Prague-Boats.cz

Císařský ostrov

Císařský ostrov je největší pražský ostrov a má rozlohou cca 29 ha. Leží na Vltavě v katastrálním území Bubenče a dělí se o něj městské části Praha 6 a Praha 7. Na dnešní ploše ostrova ležela i část Královské obory - Stromovky. Často bývá zaměňován s Císařskou loukou.

V letech 1899 – 1902 zde byl vystavěn plavební kanál a zdymadlo Podbaba. Kanál je dlouhý 2,8 km a ve své horní části odřízl sady patřící ke Královské oboře. Přerušil také původní říční rameno, tekoucí k Císařskému mlýnu. To bylo z velké části zasypáno. Tzv. Malá říčka je jeho torzem zachovaným do dneška.

Po pravé straně Císařského ostrova se nachází zřejmě poslední přírodní úsek koryta Vltavy v Praze s peřejemi. Po povodních v roce 2002 vzala za své zahrádkářská kolonie, psí cvičiště, nekrytá jezdecká závodiště a velká část cenných vzrostlých stromů. Známý pražský jezdecký areál byl po katastrofálních povodních nově vybudován včetně koňských stájí a kryté venkovní jízdárny.

Na ostrov vedou tři mosty a lávka. Roku 1967 byla na ostrově spuštěna Ústřední čistírna odpadních vod. V současné době je často diskutována nutnost její modernizace a dostavby.

Podél Císařského ostrova se můžete vypravit na některé z našich lodí nebo parníků.