Mánesův most

Mánesův most je devátým mostem přes Vltavu na území Prahy. Byl postaven na místě historického přívozu k rybářské osadě. Předchůdcem, který spojoval Staré Město, resp. Alšovo nábřeží, a malostranský Klárov, byla železná visutá lávka pro pěší.

Most byl budován v letech 1911 – 1914, ale úplného dokončení se dočkal až v roce 1916. Vznikl podle projektu inženýra Františka Mencla a inženýra Aloise Nového. Podíleli se na něm i architekti Pavel Janák, Vlastmil Hofman a Mečislav Petrů. Jedná se už o most betonový. Délka mostu je 186 metrů a šíře 16 metrů. Rozdělen je na 4 segmentové oblouky. Dnes na něm vede tramvajová trať, jezdí přes něj auta a vedou chodníky pro pěší. Rekonstrukcí prošel v letech 1992 – 1994.

Most byl postaven ve stylu moderny a českého kubismu. Výzdoba od českých sochařů je tvořena figurálními vlysy s náměty ze života vltavských plavců. Po obou stranách staroměstského nájezdu na most jsou fontánky s chrliči a na straně malostranské znaky města a země. Při svém otevření nesl název most arcivévody Františka Ferdinanda d’Este, od roku 1920 Mánesův most. Od roku 2009 na mostě vzniká chodník slávy, kdy jsou postupně instalovány mosazné hvězdy jako hold českým skladatelům.

K Mánesovu mostu se můžete podívat na palubě našich lodí a parníků při některé z pravidelných plaveb.