Ministerstvo kultury udělilo parníku Vltava souhlas pro plavbu do Drážďan

Oba naše historické parníky Vltava a Vyšehrad byly v loňském roce prohlášeny za kulturní památku. To s sebou nese nejen velkou radost, ale také zodpovědnost spojenou s péčí o ně a o jejich provoz.

Například při přípravě účasti parníku Vltava na mezinárodním setkání historických parníků Dampfschiffest v Drážďanech jsme museli požádat Ministerstvo kultury ČR o povolení, aby mohl náš parník vycestovat za hranice republiky.

Toto povolení nám bylo uděleno a parník Vltava může již 14. srpna vyplout. Podívejte se na bližší informace o plavbě do Drážďan a plujte s námi!

Ministerstvo kultury udělilo parníku Vltava souhlas pro plavbu do Drážďan

Kde nás najdete

wow prague convetion bureau etoa ačcka hospodarska komora ceske republiky