Most Legií | Prague-Boats.cz

Most legií

Most Legií je sedmým pražským mostem. Stojí na místě původního řetězového mostu císaře Františka I. a spojuje Národní třídu přes Střelecký ostrov s Malou Stranou.

Na popud podnikatele Vojtěcha Lanny byl postaven v letech 1898 – 1901 podle vítězného návrhu architekta Antonína Balšánka a inženýra Jiřího Soukupa. V roce 1901 byl slavnostně otevřen za přítomnosti císaře Františka Josefa I., po němž také nesl svůj první název. Od roku 1919 se už nazýval most Legií. Pouze v době okupace se jmenoval Smetanův a od roku 1960 do sametové revoluce nesl název most 1. máje.

Most byl postaven v novobarokně secesním slohu. Jeho umělecká výzdoba, jako kamenické zábradlí a bronzové osvětlovací kandelábry, prošly opravou v letech 1981 – 1983 při příležitosti rekonstrukce Národního divadla. Na obou stranách mostu jsou umístěny vždy dvě věže, které v počátcích mostu sloužily k vybírání mítného. Most měří 343 metrů a je široký 16 metrů. Je rozčleněn na 8 plochých elipsovitých kleneb a 1 kruhovou. Postaven je ze žulových kvádrů.

K mostu se můžete podívat na palubě našich lodí a parníků při některé z delších plaveb, jako je například velká plavba Prahou nebo oběd na lodi.