Střelecký ostrov | Prague-Boats.cz

Střelecký ostrov

Střelecký ostrov se nachází zhruba uprostřed řeky. Most Legií jej spojuje s pravobřežním Masarykovým a Smetanovým nábřežím a levobřežním Janáčkovým nábřežím. Územně náleží ke Starému Městu.

První zmínky v pramenech o ostrovu pocházejí už ze 12. století a říkalo se mu Trávník. Nejprve byl v majetku johanitů a fungoval jako zahrada. Za Karla IV. tady měli pražští střelci cvičiště ve střelbě z luků a kuší. Od 18. století se zde konaly svatojánské oslavy, spojené se střelbou a ohňostroji. Po této střelecké tradici také dostal své jméno. V roce 1882 zde probíhal I. všesokolský slet s 2500 diváky. Roku 1890 se zde poprvé v Čechách slavil 1. máj.

Na místě dřevěné střelnice si zde postavil Sbor pražských ostrostřelců v roce 1812 novou zděnou empírovou budovu s hostincem. V roce 1842 byla budova opravena a rozšířena o terasu, kavárnu a lodžii. V patře byl vybudován i kinosál. Dnes se jedná o státem chráněnou kulturní památku.

V polovině 19. století bylo původní stromořadí rozšířeno a na ostrově byla vybudována zděná restaurace, která stojí dodnes. Budova hostince, ač stojí napříč směru toku řeky, přežila povodně v roce 1890 i v roce 2002.

Do roku 1841 zajišťoval spojení s břehy přívoz. V letech 1839 – 1841 byl přes ostrov zavěšen řetězový most císaře Františka I., později jej nahradil most Legií. Z jižní strany mostu sestupuje na ostrov monumentální schodiště. Od roku 2008 u pravé strany ostrova staví sezonní malokapacitní přívoz Prahy 4, který jej spojuje se Smetanovým nábřežím a se Slovanským a Dětským ostrovem.

Dnes se na ostrově kromě restaurace nachází různá sportoviště a veřejný park. Příležitostně se zde konají slavnosti, koncerty, festivaly pod širým nebem a podobné kulturní akce.

Ostrov se dočkal roku 2013 znovuotevření po velké rekonstrukci. Při ní byla opravena dosavadní síť cest, ostrov byl nově vybaven mobiliářem, jako jsou lavičky a herní prvky, a byla také obnovena zeleň. Ostrov má bezbariérový přístup výtahem.

Na plavbu podél Střeleckého ostrova Vás vezmeme například při velké plavbě Prahouplavbě s obědem nebo při plavbě s večeří. Tyto plavby můžeme jen doporučit, protože Vás na nich čeká i proplutí plavební komorou Smíchov.