Na ekologii nám záleží | Prague-Boats.cz

Na ekologii nám záleží

Na ekologii nám záleží

 

Prague Boats patří v České republice mezi úspěšné firmy v oblasti osobní lodní dopravy. Cítíme společenskou odpovědnost za to, co děláme, a chceme, aby naše podnikání bylo maximálně ekologické a udržitelné. Z toho důvodu již dlouhodobě pracujeme nejen na ekologizaci provozu našich lodí, ale také na řadě dalších k přírodě ohleduplných projektů.

Vzhledem k pandemii koronaviru a vládním omezením byly i naše lodě nuceny na delší čas zakotvit v přístavech. Tato odmlka nám přinesla, stejně jako mnohým jiným, řadu komplikací a ztrát. Nicméně nám poskytla i dostatek času se zamyslet nad tím, jak chceme pokračovat dál. Současnou krizi tak můžeme vidět i jako příležitost upevnit naše udržitelné základy a nastartovat další změny

Ekologickou cestu, kterou jsme nastoupili již dříve, vidíme i nadále jako jedinou možnou cestu úspěšného pokračování a rozvoje naší firmy. Rádi bychom v této oblasti udávali tón nejen v České republice, ale i za našimi hranicemi.

Nejzásadnější změny podnikáme v obměně a modernizaci našeho lodního parku. Naše lodě splňují ty nejpřísnější evropské ekologické normy nebo rovnou plují na hybridní či čistě elektrický pohon.

V oblasti bateriové elektrifikace jsme naprostými leadery. Naše loď Bella Bohemia, poháněná bateriemi, dokáže na tento pohon být v provozu po celý den. A těšíme se, že časem těchto lodí v našem lodním parku uvítáme víc.

V čase nucené odstávky našich lodí jsme pokračovali s ekologizací stávajících plavidel. Například loď Hol Ka, která zajišťuje přívoz P7 mezi Holešovicemi, Štvanicí a Karlínem, byla vybavena nově solárními panely.

Občas prolétnou automobilovými rubrikami tištěných i online médií různé senzační články, které srovnávají automobilovou a lodní dopravu. Tvrzení, že lodní, a zejména námořní lodní doprava, je velkým znečišťovatelem ovzduší a že pár největších kontejnerových lodí vyprodukuje stejné množství emisí jako několik stovek miliónů automobilů je už takovým novinářským evergreenem.

Toto však platí pouze pro produkci oxidů síry a pevných částic a pouze u lodí plujících na mazut. Naše motorové lodě však plují čistě na naftu jako třeba vaše osobní auto, proto se nás znečišťování ovzduší emisemi síry netýká.

Pokud jde o produkci skleníkových plynů CO2, tedy emisí, které nejvíc ovlivňují globální změnu klimatu, lodní doprava v porovnání s ostatními typy dopravních prostředků vychází velmi dobře. Největšími producenty CO2 jsou osobní automobily (zhruba 40 %), následované nákladními automobily (kolem 30 %). Letecká a lodní doprava produkuje lehce přes 10 % a vlaky kolem 4 %. Nutno podotknout, že říční a jezerní doprava představuje z celkového objemu dopravy necelých 0,5 %.

Na tuto problematiku se můžeme podívat i z hlediska výkonu motoru. Naše průměrná motorová loď má výkon motoru 100-150 kW a přepravní kapacitu zhruba 100 osob. Pro srovnání např. Volkswagen Passat 2.0 má výkon naftového motoru 140 kW a jeho znečištění emisemi CO2 představuje 155 g/km.

Postupně bychom rádi zcela upustili od fosilních paliv a přešli na čistou elektrickou energii, případně na vodíkový pohon, pokud se ukáže tento směr realizovatelný v automobilové dopravě.

Cítíme se spoluzodpovědní za životní prostředí, v němž žijeme a podnikáme. Proto hledáme i jiné cesty, jak měnit svět kolem nás k lepšímu. Podívejte se proto na nejzajímavější videa, která jsme o tom natočili.

(Data pro článek byla čerpána z https://www.wakestone.cz/clanky/auta-versus-lode-kdo-je-vetsi-spina a časopisu dTest 12/2020.)

 

Další eko témata:

  • Sběr odpadků – úklid okolí Vltavy nejen po zimě, ale také po zvýšené produkci odpadu vlivem koronavirové epidemie (jednorázové obaly, roušky…).
  • Palmové oleje nenajdete v naší kuchyni.
  • Kompostujeme i nadále odpad z našich kuchyní. Ten poté slouží jako hnojivo pro stromy a zeleň na náplavce.
  • Podporujeme české producenty potravin a tam, kde je to možné, jim dáváme přednost před zahraničními.
  • Výsadba stromů pokračuje. Sázíme druhově rozmanité lesy, které budou odolné proti škůdcům i klimatickým změnám. Nezapomínáme na původní dřeviny.
  • Finančně podporujeme ekologickou organizaci, ekologické projekty spojené se zadržováním vody v krajině (obnova meandrů, ochrana a obnova mokřadů, výsadba stromů), založili jsme fond se zaměřením na podporu ekologických projektů spojených se zadržováním vody apod. Chceme ovlivnit negativní trend střídání období such a přívalových dešťů, obojí negativně ovlivňuje naše podnikání.
  • Nepoužíváme jednorázové plasty a pro mytí nádobí, úklid našich prostor i osobní hygienu zákazníků používáme jen ekologicky šetrné prostředky.
  • Líbí se nám cirkulární ekonomika, proto naše lodě nekončí na vrakovišti, ale po renovaci ještě slouží na jiných vodních tocích a plochách. Například lodě Petra a Pavla jsou ukázkou poctivé práce české loďařiny a je jim dnes přes 60 let. Dříve vozily chmel, kávu, čaj nebo třeba kakaové boby, a i poté, co jejich aktivní plavba skončila, jsou dál k užitku. Dnes je najdete zakotvené na Rašínově nábřeží, kde slouží jako plovoucí farmářské tržiště a občerstvení. Pokud vyřazujeme z provozu jakékoli vnitřní vybavení, nabízíme ho nejprve k odkupu a dalšímu využití.