Národní divadlo

Pražské Národní divadlo se nachází na Masarykově nábřeží u ústí mostu Legií. Patří bezesporu mezi nejznámější divadla v České republice. Novorenesanční budova divadla od Josefa Zítka je jednou z nejvýznamnějších staveb v zemi. Divadlo je dnes příspěvkovou organizací České republiky a jejím formálním zřizovatelem je Ministerstvo kultury.

Budově Národního divadla předcházela budova Prozatímního divadla, která se později stala jeho součástí. 16. května 1868 byl položen za velikých slavností základní kámen a v červnu roku 1881 bylo Národní divadlo slavnostně otevřeno premiérou Smetanovy Libuše. Bohužel hned v srpnu byla budova zachvácena požárem a výrazně poničena. Tato celonárodní tragédie ale vyvolala novou vlnu odhodlání a za 47 dní byl vybrán milion zlatých na jeho obnovu. Stavbu pak dokončil Josef Schulz. V roce 1983 byla otevřena nová budova, tzv. Nová scéna.

Na výzdobě historické budovy se podílela řada tehdejších významných umělců. Ve foyeru na prvním balkóně se nacházejí malby Mikoláše Alše a Františka Ženíška. Druhou oponu maloval Vojtěch Hynais a oslavuje obětavost českého národa při budování Národního divadla. První opona je železná a třetí opona je červená, sametová a roztahuje se ručně. Nad oponami lze spatřit nápis „Národ sobě“. V divadle se nachází i varhany.

K Národnímu divadlu se můžete vypravit na palubě našich lodí a parníků. Budova divadla je také skvělou kulisou pro Vaše svatební fotografie.