Plavební komora na Smíchově

Zdymadlo Smíchov nebo také Smíchovská plavební komora je vodní stupeň v Praze na Vltavě. Nachází se u Janáčkova nábřeží pod Petržilkovským ostrovem, po levé straně Dětského ostrova. Vznik mu daly dvou historicky starších jezy - Šítkovský a Staroměstský - a soustava plavebních komor. Postavila jej firma Lanna v letech 1911 - 1922 a dnes patří mezi jedno ze čtyř v Praze.

Je tvořeno čtverými za sebou jdoucími vraty. Od špice Dětského ostrova pak pokračuje zdí oddělený kanál po území Malé Strany pod mostem Legií až ke Staroměstskému jezu u Sovových mlýnů. Z kanálu odbočuje nedaleko za mostem Legií doleva známé rameno Vltavy - Čertovka.

Po pravé straně obou jezů bývaly historické mlýny - Šítkovský u dnešního Slovanského ostrova a Staroměstský u Staroměstského jezu u Karlova mostu. Po obou stranách Šítkovského jezu bývaly vodárny, tedy Šítkovská vodárenská věž a Malostranská vodárenská věž.

Možná Vás zaujme, že plavební komora Smíchov je nejvytíženější plavební komorou na Vltavě, která je určená zejména pro turistickou osobní dopravou. Provozuje ji státní podnik Povodí Vltavy.

Proplutí plavební komorou je skvělý zážitek, který můžete prožít na palubě našich lodí a parníků. Stačí s námi vyplout třeba na velkou plavbu Prahouplavbu s obědem nebo plavbu s večeří.