PRAGUE BOATS ozeleňuje náplavku | Prague-Boats.cz

PRAGUE BOATS ozeleňuje náplavku

Pontony PRAGUE BOATS osázené stromy zlepšují mikroklima na ve svém okolí.

Centrum Prahy, kvůli městské zástavbě a nedostatku zeleně v ulicích, vykazuje znatelně vyšší teploty než v okolí města. Asfalt a beton nemají schopnost přijímané sluneční záření upotřebit a přeměnit na chemickou či jinou energii, jak tomu probíhá u vyšších rostlin. Proto PRAGUE BOATS vysazuje na nově umístěných nástupních molech – pontonech, vzrostlé dřeviny, které fotosyntézou přispívají k lepšímu mikroklima v okolí.

V letošním roce přibyl tento "zelený" ponton na Dvořákově nábřeží (molo č. 0), kde kotví naše prosklená loď Grand Bohemia, která pluje nejčastěji plavby Oběd na lodi, Velkou plavbu Prahou a pak samozřejmě soukromé akce pro naše klienty.

Dlouhodobě se snažíme, aby PRAGUE BOATS byla ekologickou firmou, investujeme do modernizace flotily, obměny motorů a zrušili jsme jednorázové plasty na našich plavbách.

Ponton PRAGUE BOATS