Dvořákovo nábřeží

Od ulice Na Rejdišti k náměstí Curieových u Čechova mostu probíhá Dvořákovo nábřeží. V tomto úseku je pro automobilový provoz jednosměrné proti proudu řeky. Následně od Čechova mostu po Štefánikův most je obousměrné.

Jedná se o poměrně významnou dopravní komunikací, i když je stranou turistického centra. S nábřežím sousedí nemocnice a klášterní komplex Na Františku. Úsek nábřeží od dnešní Pařížské k Dušní ulici býval do 19. století součástí Sanytrové ulice. Na pobřeží bývaly lázně, ohrady s dřívím a výroba sanytru neboli ledku.

Nábřeží zde bylo vybudováno v roce 1904 a název Dvořákovo nese od svého samého počátku. V některých obdobích však byla celá jeho východní část označována jako ulice Na Františku. Na nábřeží jsou dvě významné budovy - Právnická fakulta UK z období 1928 - 1929 od architekta Ladislava Machoně a budova Konzervatoře.

Na Dvořákově nábřeží také najdete kotviště našich lodí. Při některé z našich delších plaveb si můžete prohlédnout celou řadu pražských památek, které toto nábřeží lemují.