Snižování energetické náročnosti

V sále zastupitelstva hl. m. Prahy na Mariánském náměstí probíhala 22. listopadu 2016 konference na téma Trendy evropské energetiky, která je součástí dlouhodobého programu Smart city, s cílem vytvořit chytrá města pro lepší a bezpečnější život.

Hlavním tématem konference bylo snižování energetické náročnosti ČR v oblasti průmyslu, energetiky, stavebnictví a dopravy.

Prague Boats a její koncepce ekologizace lodní dopravy v Praze jde ruku v ruce s tímto dlouhodobým projektem. O tom svědčí i modernizace našeho lodního parku, o kterém průběžně informujeme veřejnost.

Na vyhlídkových okružních plavbách i privátních plavbách provozujeme nové ekologické lodě jako je Bohemia Rhapsody (rok výroby 2015) s hybridním pohonem, Grand Bohemia (roky výroby 2014), ale také malé lodě, jako je například elektroloď Mistr Jan Hus (2015) nebo hybridní mahagonové loďky typu Šárka ( 2008 -2010). Zcela unikátní je loď Elektronemo (2009), která pluje za pomoci solární energie. Jedním z jejich kotvišť je i ekologický přístav Kampa.

Novinkou v roce 2015 bylo také otevření nového přívozu mezi Holešovicemi, Karlínem a ostrovem Štvanice, na kterém pluje hliníkový katamarán Hol ka, vybavený ekologickým nízkoemisním motorem s řízeným vysokotlakým vstřikováním paliva.

Tento trend je naším dlouhodobým programem a věříme, že tak přispěje k tomu, aby Praha byla opravdu "smart city".

Trendy v ekologii

Kde nás najdete

wow prague convetion bureau etoa ačcka hospodarska komora ceske republiky mitglied