Staroměstská mostecká věž

Staroměstská mostecká věž je považována za jednu z nejkrásnějších gotických staveb v Evropě. Nachází se na Starém Městě na Křižovnickém náměstí při pravobřežním vstupu na Karlův most.

Jedná se o gotickou věž postavenou Petrem Parléřem v 70. – 80. letech 14. století společně s mostem. Věž byla zbudována nejen jako fortifikace, ale zároveň představuje i typ reprezentačního vítězného oblouku. Karel IV. tudy vedl trasu korunovačního průvodů, tzv. Královskou cestu. Věž má tvar třípatrového hranolu s cimbuřím a vysokou stanovou střechou pokrytou břidlicí. Autorem veškeré sochařské výzdoby je Petr Parléř, respektive jeho huť. Ve 20. století byla většina velkých gotických pískovcových soch snesena a postupně nahrazena replikami.

Na ochoz věže se dostaneme po 138 schodech, výška činí 47 metrů nad rovinou mostu. Samotná věž je postavená z pískovcových kvádrů. Věž je prolomena typickým gotickým lomeným obloukem brány, kterou bylo možné v minulosti uzavírat.

Až budete věží procházet, podívejte se nahoru. Průjezd věže je zaklenut unikátní parléřovskou klenbou s trojpaprsky a korunou namísto svorníku. Dnes je zpřístupněno první a druhé poschodí a ochoz na střeše.

Krásné fotografie této věže získáte při některé z našich pravidelných plaveb po Vltavě.