Výtoň

Původ slova Výtoň pochází od slovesa “vytínat”, které dříve označovalo způsob vybírání cla vytnutím jedné dvanáctiny klád z voru z připlaveného dřeva po Vltavě. Plavením dřeva se v těchto dobách živili lidé, nazývaní podle osady Podskalí, kde žili, tzv. Podskaláci. V současné době se jméno Výtoň přeneslo také jako název pro oblast křižovatky Svobodovy ulice a Rašínova nábřeží. Jmenují se tak rovněž tramvajové zastávky v okolí této křižovatky a přilehlé přístaviště přívozu.

Dnešní budova Výtoně byla právě dřívější celnice. Budova má pozdně gotické jádro a vznikla v 16. století. Její patro je roubené a přízemí zděné. Patro bylo obezděno až za Rudolfa II. V budově úřadovali výběrčí Nového Města, kontrolor a dva úředníci. Dnes si zde povšimnete jedné zvláštnosti, a to že budova stojí v mírné prohlubni, která dokládá původní úroveň terénu. K navýšení okolního terénu došlo při stavbě pražských nábřeží.

V roce 1833 celní správa zanikla a dočasně zde fungoval hostinec U Koppů. Myšlenka na vybudování muzea, které by pojednávalo o životě v Podskalí, nakonec vyhrála.

Dnes zde sídlí pobočka Muzea hl. m. Prahy se dvěma stálými expozicemi - Zmizelé Podskalí a Z dějin pražské paroplavby. Svojí základnu tady má i spolek Vltavan z roku 1871, který uchovává starobylé tradice Podskalí.

Výtoni se můžete vydat na palubě našich lodí a parníků. Stačí s námi vyplout třeba na velkou plavbu Prahouplavbu s obědem nebo plavbu s večeří.