Rašínovo nábřeží | Prague-Boats.cz

Rašínovo nábřeží

Na pravém břehu Vltavy najdeme Rašínovo nábřeží. Tvoří jej úsek od Vyšehradského tunelu, přes Výtoň, kde jej překračuje Železniční most, přes Palackého náměstí, kde z něj odbočuje Palackého most, až na Jiráskovo náměstí, kde z něj ústí Jiráskův most.

Kromě komunikace vede po většině jeho délky také náplavka. Na tzv. náplavce je značená cyklistická trasa a slouží též jako vycházková promenáda. Najdeme na ní i několik přístavišť, odkud vyplouvají lodě plavebních společností. Pravidelně se zde konají farmářské trhy, kde je možné nakoupit produkty od českých farmářů. Nábřeží je zároveň dopravní tepnou s provozem tramvají a aut. Délka nábřeží je zhruba 950 m.

Rašínovo nábřeží za dobu své existence neslo různá jména (např. Podskalské nábřeží 1919 – 1924, Vltavské nábřeží 1940 – 1942, Reinhard Heydrich Ufer 1942 – 1945, nábřeží Bedřicha Engelse 1951 – 1990) a bylo děleno na různé úseky.

Úsek od Palackého náměstí k Jiráskovu náměstí byl v nábřeží přebudován v 70. letech 19. století a nejprve se jmenoval Palackého nábřeží. Úsek od Vyšehradské skály k Palackého náměstí byl ve zvýšené nábřeží přebudován počátkem 20. století a nejprve se jmenoval Vyšehradské nábřeží. V roce1990 byly obě části sloučeny pod názvem Rašínovo nábřeží.

Při některé z našich delších plaveb podél Rašínova nábřeží si můžete prohlédnout celou řadu pražských památek, jako je například Tančící dům nebo Podskalská celnice na Výtoni.