Investujeme do ekologické flotily

20. září 2019

Naším dlouhodobým cílem je vybudovat flotilu, jejíž provoz nebude zatěžovat životní prostředí emisemi a hlukem. Proto investujeme nejen do modernizace flotily, ale také do výměny motorů u starších lodí.

Největším znečišťovatelem ovzduší v centru Prahy je silniční doprava. Mezi dopravně nejvytíženější úseky patří Barrandovský most, po kterém denně projede 144 000 aut. Barrandovský most slouží jako hlavní příjezdová trasa do centra a velká část obyvatel z Prahy-západ a vzdálenějších měst tudy přijíždí do práce. Průměrný Čech při cestě do práce osobním autem na naftový motor znečistí ovzduší 11,5 g oxidu uhelnatého a 0,9 g pevných částic. Nejvíce emisí v centru Prahy je pravidelně měřeno na křižovatce ulic Sokolská a Ječná, kde denně projede 20 000 vozidel. Ačkoliv oproti Barrandovskému mostu je zde doprava řidší, vozidla na křižovatce zastavují a znovu se rozjíždějí, což zvyšuje množství exhalací z motoru. Za další centrum dopravního znečištění je označována blízká křižovatka ulic Ječné a Štěpánské, nad Karlovým náměstím, kde denně projede 19 000 vozidel.

Oproti tomu lodní doprava je stále nejekologičtějším způsobem dopravy. Součástí naší flotily jsou ekologické lodě Grand Bohemia, Bohemia Rhapsody a Agnes de Bohemia, které byly vyrobené v německé rodinné loděnici Bolle a představují po všech stránkách evropskou špičku v osobní vodní dopravě.

Konkrétně loď Grand Bohemia můžeme motorizací přirovnat k modernímu zájezdovému autobusu. Avšak Grand Bohemia přepraví oproti autobusu 10 x více lidí, což znamená 10 x nižší množství emisí na osobu během výletu lodí oproti jízdě autobusem! Abychom zcela zredukovali uhlíkovou stopu našich plaveb, vysadili jsem v loňském roce 10 000 stromů.

Technologický vývoj jde stále kupředu, díky čemuž se v automobilové dopravě stále více uplatňují motory poháněné elektřinou a do budoucna se uvažuje také o motorech poháněných vodíkem. Jakmile bude dostupná potřebná infrastruktura a bude zajištěn bezpečný provoz motorů na vodík, budeme moct i naše lodě převést na tento ekologicky šetrný pohon. Prozatím si našly širší uplatnění elektromotory na menších lodích, jako Mistr Jan Hus, Elvíra a Elektronemo. První velkou výletní lodí na elektrický pohon je Bella Bohemia, jejíž stavbu jsme opět zadali německé loděnici Bolle.

Kde nás najdete

wow prague convetion bureau etoa ačcka hospodarska komora ceske republiky mitglied