Investujeme do ekologické flotily | Prague-Boats.cz

Investujeme do ekologické flotily

Naším dlouhodobým cílem je vybudovat flotilu, jejíž provoz nebude zatěžovat životní prostředí emisemi a hlukem. Proto investujeme nejen do modernizace flotily, ale také do výměny motorů u starších lodí.

Největším znečišťovatelem ovzduší v centru Prahy je silniční doprava. Mezi dopravně nejvytíženější úseky patří Barrandovský most, po kterém denně projede 144 000 aut. Barrandovský most slouží jako hlavní příjezdová trasa do centra a velká část obyvatel z Prahy-západ a vzdálenějších měst tudy přijíždí do práce. Průměrný Čech při cestě do práce osobním autem na naftový motor znečistí ovzduší 11,5 g oxidu uhelnatého a 0,9 g pevných částic. Nejvíce emisí v centru Prahy je pravidelně měřeno na křižovatce ulic Sokolská a Ječná, kde denně projede 20 000 vozidel. Ačkoliv oproti Barrandovskému mostu je zde doprava řidší, vozidla na křižovatce zastavují a znovu se rozjíždějí, což zvyšuje množství exhalací z motoru. Za další centrum dopravního znečištění je označována blízká křižovatka ulic Ječné a Štěpánské, nad Karlovým náměstím, kde denně projede 19 000 vozidel.

Oproti tomu lodní doprava je stále nejekologičtějším způsobem dopravy. Součástí naší flotily jsou ekologické lodě Grand Bohemia, Bohemia Rhapsody a Agnes de Bohemia, které byly vyrobené v německé rodinné loděnici Bolle a představují po všech stránkách evropskou špičku v osobní vodní dopravě.

Konkrétně loď Grand Bohemia můžeme motorizací přirovnat k modernímu zájezdovému autobusu. Avšak Grand Bohemia přepraví oproti autobusu 10 x více lidí, což znamená 10 x nižší množství emisí na osobu během výletu lodí oproti jízdě autobusem! Abychom zcela zredukovali uhlíkovou stopu našich plaveb, vysadili jsem v loňském roce 10 000 stromů.

Technologický vývoj jde stále kupředu, díky čemuž se v automobilové dopravě stále více uplatňují motory poháněné elektřinou a do budoucna se uvažuje také o motorech poháněných vodíkem. Jakmile bude dostupná potřebná infrastruktura a bude zajištěn bezpečný provoz motorů na vodík, budeme moct i naše lodě převést na tento ekologicky šetrný pohon. Prozatím si našly širší uplatnění elektromotory na menších lodích, jako Mistr Jan Hus, Elvíra a Elektronemo. První velkou výletní lodí na elektrický pohon je Bella Bohemia, jejíž stavbu jsme opět zadali německé loděnici Bolle.