Ve Středočeském kraji jsme vysadili 10 000 stromků | Prague-Boats.cz

Ve Středočeském kraji jsme vysadili 10 000 stromků

Společnost PRAGUE BOATS provozuje v Praze nejmodernější flotilu lodí, včetně plavidel na elektropohon. Pravidelně investujeme do obměny lodí a do starších lodí instalujeme nové moderní motory, které vypouští méně škodlivin ve výfukových exhalacích.

Protože chceme naše životní prostředí nejen chránit, ale i se aktivně podílet na jeho zlepšení, rozhodli jsme se sázet stromy, které v přírodě zadržují obrovské množství emisí.

Stromy při procesu fotosyntézy absorbují oxid uhličitý ze vzduchu, zatímco zpět uvolňují kyslík. Za jeden rok sto m2 vzrostlého lesa absorbuje takové množství oxidu uhličitého, které vyprodukuje jedno auto při cestě do Chorvatska. A představte si, kolik oxidu uhličitého pohltí 10 000 stromků, které jsme vysadili ve Středočeském kraji! Při sadbě jsme respektovali přirozenou druhovou skladbu lesa, která je tvořena zejména duby, buky, jasany, modříny, borovicemi a jedlemi.

Kromě pohlcování oxidu uhličitého mají stromy schopnost zachycovat jemné prachové částice, které jsou karcinogenní, a ochlazovat své okolí. Tyto vlastnosti jsou nedocenitelné zejména ve městech. Proto na našem novém nástupním mole u lodi Grand Bohemia na Dvořákově nábřeží a na vlečném člunu s posezením Primátor Dittrich na Rašínově nábřeží můžete vidět vzrostlé platany. Jen v letošním roce jsme na pontony PRAGUE BOATS vysázeli 40 platanů, které jsou ideálním druhem do města díky své odolnosti vůči znečištění ovzduší.