Křižovnický ostrov

Křižovnický ostrov patří mezi ty méně známé pražské ostrovy. Nachází se pod Karlovým mostem u pravého břehu Vltavy.

Ostrov začíná pod pilířem, který nese Staroměstskou mosteckou věž. Na ostrově dodnes najdeme pozůstatek bývalého Juditina mostu - jeden z jeho pilířů. Přilehlý oblouk Juditina mostu je zabudován do velmistrovské budovy křižovnického kláštera. Pod ním stále protéká rameno Vltavy. Už tak docela malý Křižovnický ostrov byl ještě zmenšen při úpravách Křižovnického náměstí v 19. století.

Podél Křižovnického ostrova Vás vezmeme na palubě našich parníků a lodí například při romantické plavbě Sladká Praha nebo hodinové plavbě centrem Prahy.