Podolská vodárna | Prague-Boats.cz

Podolská vodárna

Podolská vodárna je velké vodárenské zařízení, které se nachází při pravém břehu Vltavy v Praze - Podolí naproti Veslařskému ostrovu mezi Vyšehradem a Plaveckým stadionem. Jedná se o památkově chráněnou novoklasicistní budovu, která je historicky i architektonicky cenná. Její součástí je také moderní budova z 90. let 20. století, kde od roku 1997 sídlí Muzeum pražského vodárenství.

Tato vodárna byla postavena jako náhrada za nedostačující Vinohradskou vodárnu ve 20. letech 20. století podle projektu Antonína Engela. Jednalo se o na tu dobu moderní vodárnu, která dokázala vyčistit a upravit 35 - 40 000 mvody denně. Počátkem 30. let 20. století přibyla před původní filtrační stanici další technologická jednotka zabývající se chemickou úpravou vody a ve 40. letech 20. století byly instalovány nové rychlofiltry. V letech 1956 - 1965 došlo k dostavbě další části vodárny podle původních plánů, takže byl zachován architektonicky jednotný ráz komplexu.

Možná Vás bude zajímat, že Podolská vodárna dnes slouží jako záložní vodní zdroj a pomocná úpravna vody pro Prahu. Zásobuje především Josefov a Staré Město, které je obtížné zásobovat odjinud. Stávající výkon vodárny je 500 l za sekundu a v případě potřeby se může zvýšit až na 2200 l za sekundu. Podolská vodárna je stále významným záložním zdrojem vody, který lze použít například v případě havárie.

Podolské vodárně se můžete vydat na palubě našich lodí a parníků. Stačí s námi vyplout třeba na velkou plavbu Prahouplavbu s obědem nebo plavbu s večeří.