Veslařský ostrov | Prague-Boats.cz

Veslařský ostrov

Veslařský ostrov kopíruje Podolské nábřeží při pravém břehu naproti Císařské louce. S pravým vltavským břehem jej spojuje betonový most. Nachází se zde sběrné zařízení pro odběr vltavské vody do nedaleké Podolské vodárny.

V pramenech se ostrov vyskytuje již roku 1420. Vznik mu dalo především naplavování písku při občasném zatarasení řečiště ledem v místě zúžení u Žlutých lázní. Není nezajímavé, že ostrov byl v minulosti také uměle prodloužen potopením nákladní lodi, aby se tak uspíšilo ukládání říčních nánosů.

Schwarzenbergové zde zřídili malý přístav pro vory a sklad pro dříví vytěžené na Šumavě. Když ustoupil význam voroplavby, ostrov se postupně změnil ve sportovní přístav, od něhož také odvozuje svůj název.

Dnes se tu nachází hlavně klubovny, loděnice a další sportovní vodácká zařízení patřící k vltavskému jachtingu, kanoistice a veslování.

Na plavbu podél Veslařského ostrova Vás vezmeme například při velké plavbě Prahou nebo při večeři na lodi.