Sovovy mlýny

Sovovy mlýny jistě nepřehlédnete, pokud se budete dívat na levý břeh Vltavy v místech, kde je ostrov Kampa.

Nejstarší písemná zmínka o mlýnech na Kampě je z roku 1393, ale byly zde už mnohem dříve. Pojmenování se vžilo podle Václava Sovy z Liboslavě, majitele, který zde vybudoval dům, mlýny, hamr s brusírnou, pilu a mnohé další hospodářské budovy. Původně gotické mlýny byly později renesančně přestavěné.

Po roce 1850 získal mlýny podnikatel František Odkolek a nechal je přestavět na parní architekty Josefem Schulzem a Josefem Zítkem. Odkolkův mlýn vyhořel roku 1896 a co z ně zbylo přešlo do majetku pražské obce. Přední část na břehu řeky byla v roce 1920 zbořena při regulaci řeky a výstavbě plavební komory Smíchov.

V současnosti zde najdete Muzeum Kampa s unikátní sbírkou moderního umění, zejména pak s díly českého malíře Františka Kupky. Sbírku shromáždila v USA česká sběratelka paní Meda Mládková s manželem a věnovala ji jako dar České republice. Ještě před tím ale byla v roce 2000 zahájena potřební rekonstrukce objektu Sovových mlýnů. Vznikly zde originální moderní prostory galerie s nápaditými prvky z nerezové oceli a skla. S pomocí vrtulníku byl na budovu galerie nainstalován výrazný artefakt ve tvaru obří skleněné krychle v kovovém rámu.

Mnozí si jistě vzpomenou, jak proti tomuto prvku v pohledu na Pražský hrad protestovali památkáři. Ministerstvo kultury však instalaci nakonec povolilo. Vizuálním symbolem muzea byla čtyřmetrová a přes dvě tuny těžká dřevěná Židle, kterou vzala velká povodeň v roce 2002. Byla pak nahrazena novou z topolového dřeva, která měří dokonce 6 m.

Sovovy mlýny si budete moci do sytosti prohlédnout, pokud se vydáte třeba na naši velkou plavbu Prahou, kde Vás čeká i proplutí zdymadlem Smíchov.