Železniční most | Prague-Boats.cz

Železniční most

Jako čtvrtý pražský most po proudu Vltavy je počítán most Železniční. Zajímavostí je, že vlastně žádné oficiální jméno nemá. Jeho obecné označení „železniční most“ se už tak vžilo, že se z něj stalo jméno vlastní. Podle místa, kde se nachází, se mu někdy také říká „vyšehradský most“.

Železniční most je spojnicí železniční tratě vedoucí ze Smíchovského nádraží na Hlavní nádraží. Spojuje tak i pravobřežní Výtoň pod Vyšehradem s levobřežním Smíchovem. Jeho předchůdce, který zde stával, byl most pouze jednokolejný. Při třech pilířích a pěti obloucích měřil 196,3 m. Byl už vyrobený z oceli.

Dnešní most pochází z let 1900 - 1901 a jedná se o most dvoukolejný. Je tvořen třemi nosníky s rozpětím 69,9 m a šíří 8,1 m. Navíc má po obou stranách připojené chodníky pro pěší. Je zajímavé, že v roce 1939, kdy byl zaveden pravostranný provoz v Praze, byli pěší povinni používat na tomto a ještě na dalších vltavských mostech levý chodník.

Úvahy o nahrazení současného mostu mostem zcela novým se objevují už delší dobu, ale zatím k nějakému konkrétnímu rozhodnutí nedošlo. Výhodou nového mostu by bylo, že by ho mohly využívat nejen vlaky, ale i auta, chodci a cyklisté. Je otázkou kdy, jak a zda vůbec bude tento záměr realizován.

Železničnímu mostu se podíváte na některé z našich delších plaveb, jako je například velká plavba Prahou nebo plavba s večeří. Vybrat si můžete na které z lodí a parníků naší flotily.