Nábřeží E. Beneše | Prague-Boats.cz

Nábřeží E. Beneše

Nábřeží Edvarda Beneše vede z Klárova na Malé Straně zprvu jako ulice, která je obklopená zástavbou, a probíhá souběžně s Kosárkovým nábřežím po vnitrozemské straně Strakovy akademie.

Dále pokračuje jako klasické nábřeží po úpatí Letné, kolem Čechova mostu až je ke Štefánikovu mostu. Silnice pro směr k Holešovicím se s oběma mosty kříží mimoúrovňově a podjíždí je.

Při některé z našich plaveb podél tohoto nábřeží určitě nepřehlédnete Stroj času na Letné, známý též jako Metronom.