Petržilkovský ostrov | Prague-Boats.cz

Petržilkovský ostrov

Nejmenší pražský vltavský ostrov měří jen 60 m x 10 m a je to Petržilkovský ostrov. Nachází se v sousedství Dětského ostrova u Janáčkova nábřeží v těsné blízkosti Jiráskova mostu. Není pro veřejnost přístupný.

V husitských válkách se Staroměstští zmocnili i části Kampy a malostranských břehů Vltavy. Malostranským proto nezbývalo, než si postavit svou vodárenskou věž mimo obvod města. Využili toho, že v roce 1483 povolili Novoměstští malostranskému měšťanu, pekaři Janu Petržilkovi, postavit nový mlýn. Bylo to na spáleništi mlýna kartouzského kláštera, zničeného v husitských bouřích.

V roce 1502 zde malostranská obec vybudovala i vodárnu a dřevěnou vodárenskou věž, později přestavěnou z cihel a kamene. V letech 1547 – 1561 zabavil ostrov král Ferdinand I. Habsburský. V roce 1859 ostrov odkoupila pražská obec.

Při výstavbě plavební komory Smíchov byla část Petržilkovského ostrova přičleněna k Dětskému ostrovu a zbytek byl značně zmenšen.

Na Petržilkovský ostrov se můžete podívat z paluby našich parníků a lodí, pokud se vydáte například na naši velkou plavbu Prahou, kde Vás čeká i průjezd plavební komorou Smíchov.